Controle en besturing

 

24/7 is er computergestuurde bewaking van alle koelcellen op diverse temperatuurinstellingen, zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2) en vochtafgifte. Minimaal 1 x per week is er visuele en handmatige controle van O2 en CO2 waardes en worden celtemperaturen en producttemperaturen gecontroleerd. 7 dagen per week is er visuele controle van alle bewaarcellen en installaties.

Nadat elke partij bij binnenkomst is gecontroleerd, worden gedurende het hele jaar productcontroles uitgevoerd van alle partijen die op het moment van elke controleronde in voorraad staan. Het komt voor dat partijen meer als een jaar in de koelcel staan en dan tot wel 6 keer in de controlerondes meegenomen worden. Indien er ontwikkelingen zijn in een partij wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

Jaarlijks worden met de diverse beschikbare middelen ontsmetproeven uitgevoerd om de effectiviteit van onze eigen ontsmetcocktail en nieuwe middelen te testen.